Příklady dialogových oken.

Zkouška dialogového okna v JavaScriptu.

  1. Alert okno
  2. Confirm okno
  3. Prompt okno

Zobrazení výsledku akce :

Origin state

Jump to document

Jump to Document - Chapter 4